Marklägenheter

BOMERO

FASTIGHETER AB

Bomero Fastigheter AB är ett samägt bolag av Fasab Invest AB, CLB Invest AB, Stockeby Målerifirma Förvaltnings AB och Paviba AB.