top of page

Marklägenheter

BOMERO

FASTIGHETER AB

Bomero Fastigheter AB är ett samägt bolag av Fasab Invest AB, CLB Invest AB, Stockeby Målerifirma Förvaltnings AB och Paviba AB.

bottom of page