top of page

SLUTSÅLDA!

Projekt Vinslöv:

Bomero Fastigheter AB har vunnit Hässleholm kommuns markanvisningstävling gällande Vanneberga 2:80 i Vinslöv. Området är beläget i skogen mellan Rönngatan och Pilgatan. Detaljplanen är sedan länge färdig för området.

Antal marklägenheter: 10 st

Storlek: ca 106 m²

Byggstart: Hösten 2019

Inflyttning: November 2020

Upplåtelseform: Bostadsrätt

Insatser: Från 1895 Tkr

Månadsavgift: 4996 kr

OBS! SLUTSÅLDA

Lgh 1: 2 095 000 sek (hörnlägenhet

samt extra fönster)

Lgh 2: 1 895 000 sek

Lgh 3: 1 895 000 sek

Lgh 4: 1 895 000 sek

Lgh 5: 1 995 000 sek (hörnlägenhet)

Lgh 6: 2 095 000 sek (hörnlägenhet

samt extra fönster)

Lgh 7: 1 895 000 sek

Lgh 8: 1 895 000 sek

Lgh 9: 1 895 000 sek

Lgh 10: 1 995 000 sek (hörnlägenhet)

Första_sidan2.jpg

Bläddra i broschyren genom

att klicka på PDF-ikonen.

Projekt Vä:

Bomero Fastigheter AB har förvärvat ett markområde (Vä 2:72) vid planeternas område i Vä. Detaljplan och arkeologi är klar. Vi inväntar nu att Kristianstads kommun skall bygga vägar samt vatten & avlopp. Preliminärt skall det vara klart i november 2024.

 

Antal marklägenheter: 29 st.

Storlek: Ca. 106 m²

Beräknad byggstart: Januari 2025

Beräknad inflyttning: Vår 2026

Preliminär säljstart: September 2024

Upplåtelseform: Bostadsrätt

 

Mer information kring situationsplan, planlösningar, insatser och månadsavgifter beräknas vara framtaget under hösten 2024.

Hässleholm:

Bomero Fastigheter AB har genom markanvisningstävling från Hässleholms kommun gällande området Björklunda i Hässleholm tilldelats en del av markområdet. Bomero har område nummer 8.

 

Antal marklägenheter i två plan: ca 18 st.

Preliminär storlek: ca 120 m²

Beräknad möjlig byggstart: Ovisst

Beräknad möjlig inflyttning: Ovisst

Upplåtelseform: Bostadsrätt

 

Mer information kring situationsplan, planlösningar, insatser och månadsavgifter kan ej ges i nuläget. Vi inväntar att Hässleholms kommun skall exploatera området.

 

Vinslöv Bertes Ängar:

Bomero Fastigheter AB har förvärvat cirka 53 000 m² mark vid Bertes Ängar i Vinslöv.

Fastighetsbeteckning: Hässleholm Vanneberga 9:71

Området kommer planeras för både tomter och marklägenheter.

Intresselista finns för både tomter och marklägenheter, kontakta oss om du vill sätta upp ditt namn. 

Start detaljplan: Vår 2022

Planerad avslut detaljplan: 2025

Planerad exploateringsstart: 2025/2026

Planerad försäljningsstart: 2026

Eftersom detaljplan är under uppförande kan den beräknade tidsplanen ändras.

Vinslöv Vinona:

Bomero Fastigheter AB har tecknat avtal med Hässleholms kommun om förvärv av mark i Vinslöv mellan campingen och Sörbyvägen.

Bomero planerar att uppföra marklägenheter.

 

Preliminärt antal marklägenheter: ca 15 st i två etapper. Totalt ca 30 st.

Preliminär storlek: ca 106 

Beräknad möjlig byggstart: 2026

Beräknad möjlig inflyttning: 2027

Upplåtelseform: Bostadsrätt 

Eftersom detaljplan är under uppförande kan den beräknade tidsplanen ändras.