SLUTSÅLDA!

Projekt Vinslöv:

Bomero Fastigheter AB har vunnit Hässleholm kommuns markanvisningstävling gällande Vanneberga 2:80 i Vinslöv. Området är beläget i skogen mellan Rönngatan och Pilgatan. Detaljplanen är sedan länge färdig för området.

Antal marklägenheter: 10 st

Storlek: ca 106 m²

Byggstart: Hösten 2019

Inflyttning: November 2020

Upplåtelseform: Bostadsrätt

Insatser: Från 1895 Tkr

Månadsavgift: 4996 kr

OBS! SLUTSÅLDA

Lgh 1: 2 095 000 sek (hörnlägenhet

samt extra fönster)

Lgh 2: 1 895 000 sek

Lgh 3: 1 895 000 sek

Lgh 4: 1 895 000 sek

Lgh 5: 1 995 000 sek (hörnlägenhet)

Lgh 6: 2 095 000 sek (hörnlägenhet

samt extra fönster)

Lgh 7: 1 895 000 sek

Lgh 8: 1 895 000 sek

Lgh 9: 1 895 000 sek

Lgh 10: 1 995 000 sek (hörnlägenhet)

Första_sidan2.jpg

Bläddra i broschyren genom

att klicka på PDF-ikonen.

Projekt Vä:

Bomero Fastigheter AB har förvärvat ett markområde (Vä 2:72) vid planeternas område i Vä. Detaljplan är under uppförande.

 

Antal marklägenheter: ca 25-30st st

Preliminär storlek: ca 110 m²

Beräknad möjlig byggstart: Vår 2022

Beräknad möjlig inflyttning: Sommar 2023

Upplåtelseform: Bostadsrätt

 

Mer information kring situationsplan, planlösningar, insatser och månadsavgifter beräknas vara framtaget under 2021.

 

Eftersom detaljplan ej är framtagen kan den beräknade tidsplanen ändras i större utsträckning.

Hässleholm:

Bomero Fastigheter AB har genom markanvisningstävling från Hässleholms kommun gällande området Björklunda i Hässleholm tilldelats en del av markområdet. Detaljplan är under uppförande.

 

Antal marklägenheter i två plan: ca 18 st

Preliminär storlek: ca 120 m²

Beräknad möjlig byggstart: Vår 2022

Beräknad möjlig inflyttning: Sommar

2023

Upplåtelseform: Bostadsrätt

 

Mer information kring situationsplan, planlösningar, insatser och månadsavgifter beräknas vara framtaget under 2022.

 

Eftersom detaljplan ej är framtagen kan den beräknade tidsplanen ändras i större utsträckning.

Vinslöv Bertes Ängar:

Bomero Fastigheter AB har tecknat avtal om förvärv av ca 53 000 m² mark vid Bertes Ängar i Vinslöv.

Området kommer planeras för både tomter och marklägenheter men eftersom detaljplan ej ännu är framtagen finns det i nuläget ingen klar tidplan. Förhoppningen är att tomter skall kunna börja säljas senast under våren 2023.

Intresselista finns för både tomter och marklägenheter, kontakta oss om du vill sätta upp ditt namn. 

Vinslöv Vinona:

Bomero Fastigheter AB har tecknat avtal med Hässleholms kommun om förvärv av mark i Vinslöv mellan campingen och Sörbyvägen.

Bomero planerar att uppföra marklägenheter.

 

Preliminärt antal marklägenheter: ca 15 st i två etapper. Totalt ca 30 st.

Preliminär storlek: ca 110 m²

Beräknad möjlig byggstart: Höst/vinter 2022

Beräknad möjlig inflyttning: Vår 2024

Upplåtelseform: Bostadsrätt 

Eftersom detaljplan ej är framtagen kan den beräknade tidsplanen ändras i större utsträckning.